Ønsker ikke tiltakshaverne å ha dialog med naboene?

foto