2022 må bli året hvor vi blir gode på pandemi-beredskap