Vi kan lett bli selvforsynte med strøm, hvis vi vil