Høyre skal sørge for kaker i de aller fleste av Agders kommuner. Mørland blir også invitert på en bit

foto