Blakstadkleiva – sjelden har et veiarbeid fått mer oppmerksomhet per meter

foto