De som tar på seg omsorgsoppgaver, må ikke bli oppsagt, få dårlig råd og miste pensjonsrettigheter

foto