At barnehagen i «barnas bydel» muligens blir skrinlagt, er uforståelig for oss

foto