Framtida ser alt annet enn lys ut for Arbeiderpartiet