Turstien i Øyestadmarka fikk ufortjent dårlig rykte