Presset på Hoveodden kan bli enormt hvis alle skal kunne campe gratis og fritt