Turbiner lager hakkemat av fisk - hvordan skal vi løse det?