Pårørende skal ikke bli straffet for å være snille