For mye mat går direkte på fyllinga. All maten som blir kastet på verdensbasis kunne mettet verdens sultende befolkning fire ganger, skriver Vidar Øvland.
For mye mat går direkte på fyllinga. All maten som blir kastet på verdensbasis kunne mettet verdens sultende befolkning fire ganger, skriver Vidar Øvland.

Hver forbruker i Norge kaster i snitt 42 kilo mat hvert år

DEBATT: Klimakrisen handler om mye mer enn biltrafikk, renere energi og klimakvoter.

De store sakene blir ofte de som kommer lengst frem i media og som får de største overskriftene. Men klimakrisen handler vel så mye om hvordan vi håndterer godene vi har rundt oss.

Målet

Myndighetene og matbransjen har satt i gang tiltak innenfor dagligvarebransjen og i hotell og restaurantbransjen for å se på hva som kan gjøres for å redusere overforbruket av matvarer og hindre at så mye mat som ikke er dårlig kastes hver dag. Her er målet å innen 2020 få redusert matsvinnet (den delen av matavfallet som fortsatt er brukenes til menneskemat) med 20%, og målet til FN er at matsvinnet skal halveres innen 2030.

Hva kan du gjøre

«Men hva kan jeg gjøre?» tenker du kanskje. Det jo sånn at små ting fra hver enkelt til sammen vil utgjøre en stor endring. Det starer med vår egen oppfatning av egne behov.

Det er gjort målinger som sier at vi her i Norge kaster hver fjerde matpose vi ta med hjem fra butikken. 25% av det vi kjøper blir kastet – ikke spist. Det vil selvsagt bety mye økonomisk for hver og en av oss om vi klarer å bli flinkere til og ikke handle mer enn vi bruker eller være flinkere til å bruke opp det vi har kjøpt.

Bruk av matjord

Her i Grimstad er vi velsignet med mye god matjord. Matjord i hele verden er truet av nedbygging og utarming pga for hard og ensidig drift. Ifølge FN må vi øke matproduksjonen med 60% frem til 2050 for å holde tritt med befolkningsutviklingen. Skal vi både ekspandere med matproduksjon og i tillegg bygge både nye byer, veier og annen infrastruktur vil vi til slutt møte oss selv i døra. En restriktiv holdning til bruk av matjord må vi ha, men tiltak helt fra produsent, til butikk og til oss hjemme vil også ha en stor betydning.

Og som kunde har vi mye makt når vi handler. Men vi har også lagt press på oss selv ved å indirekte kreve at det skal være minst fem slag brød i hylle helt frem til stengetid. At melka vi kjøper har minst ti dager holdbarhet, selv om vi vet at vi skal bruke alt i morgen. Eller at agurker som ikke har riktig form (det gjelder vel for de fleste frukt og grønnsaker) ikke kjøpes, selv om de skal kuttes i terninger i salaten til middag.

Rett form

For mye mat går direkte på fyllinga fordi den ikke har den rette formen? De som dyrker tomater, agurker, gulrøtter i hagen vet at fasongen ofte ikke blir helt lik på alt som høstes. Men produktet er jo ikke dårlig av den grunn.

Legger man da til at verdens matproduksjon står for 30% av klimagassutslippene og at det forbrukes store vannmengder som mange steder tas fra kildevannet som skulle gått til folk, blir vår besparelse liten, men likevel svært viktig i den store sammenhengen.

42 kg

Hver forbruker her i Norge kaster i snitt 42 kg mat hvert år som kunne vært spist. All maten som blir kastet på verdensbasis kunne mettet verdens sultende befolkning fire ganger. Vi driver med andre ord verdenspolitikk hjemme på kjøkkenet.

Vi kan med andre ord alle gjøre noe for at fordelingen skal bli bedre. Og vi kan begynne med oss selv. En bedre utnyttelse av det vi kjøper vil gi den enkelte bedre økonomi. Matjorda vi i dag bruker vil holde til å produsere nok mat til fremtidig befolkningsvekst. Importen vil reduseres ved at etterspørselen går ned. Verdens sultende befolkning vil få tilgang til mat til en rimeligere pris, da den rike verden ikke overbyr råvarene. Og transport av matvarer over kontinenter vil bli redusert og dermed får vi mindre klimagassutslipp.

Bruk kjøkkenbenken

I KrF ønsker vi å forankre FNs bærekraftsmål lokalt. Den lille handlingen hjemme ved kjøkkenbenken om å bruke opp det man har før man kjøper nytt gir ringvirkninger med globale konsekvenser. Bli med å kutte i matsvinnet – det vil gagne alle! (Fakta i denne artikkelen er hentet fra matvett.no)

Vidar Øvland

Lokallagsleder Grimstad KrF, kokk og medmenneske