SKAL LEGGES NED: Senter for tannhelse ved Sørlandet sykehus i Arendal. Foto: Arkivfoto

Er du sykt redd for tannlegen? Da må du nå enda lenger ut på landet med det

Av uforståelige grunner mener politikerne at pasienter som sliter med alvorlige skader må klare seg uten god hjelp fra velferdssamfunnet, når skadene sitter i munnen.

For ti år siden, i mai 2009, åpnet landets andre regionale senter for tannhelse ved Sørlandet sykehus i Arendal. Dermed var enda en regional funksjon sikret i godt samarbeid mellom sykehusene i Arendal og Kristiansand. Ved åpningen lå senteret i nær fysisk tilknytning til senteret for kjevekirurgi.

Senterets drift ble finansiert 60 prosent av staten, mens fylkeskommunene i det opprinnelige Helse Sør, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder, var øvrige eiere.

Siden starten tilbød senteret et avanserte tjenester til sårbare pasienter med et særskilt behov for behandling og oppfølging. I tillegg tok senteret seg av spesialistutdanning, etterutdanning, forskning og utredning.

Multihandikappede barn, personer med sammensatte lidelser og sykdommer, psykisk utviklingshemmede, rusavhengige og alle andre som ikke kan bruke den vanlige tannhelsetjenesten, har fått sitt tilbud der. Tannhelsesenteret har blant annet forsket på hvorfor barn i Aust-Agder har flere emaljefeil på tennene, enn barn i andre deler av landet.

– Dette har vært en gave til tannhelsetjenesten, slår klinikkleder Anne Birgit Vintermyr fast.

Men senteret, som kostet 25 millioner kroner å ruste opp, er blitt en for dyr gave, for fylkestingspolitikerne i det nye Agder-fylket.

Da regionreformen førte til at de andre fylkene trakk seg ut, ønsket ikke lenger et flertall av fylkestingspolitikerne å videreføre tilbudet. Dermed forsvinner både ansatte og pasienter ut vinduet, sammen med millionutstyret.

Vedtaket er ett av mange, der Arendal mister viktige offentlige regionale kompetansearbeidsplasser. Noe av dagens kompetansesenter er foreslått plassert i den nye tannklinikken som skal bygges som en del av den nye fagskolen i Grimstad.

På forespørsel fra stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland (Ap), uttalte helseminister Bent Høie tidligere i år at Staten kunne åpne for å overføre flere midler til et fortsatt tannhelsesenter i Arendal. Det har ikke blitt noe av, slik at senteret nå avvikles fra nyttår.

20. september får Fellesnemda den betente saken til behandling på sitt bord. For dem som står på venteliste til behandling gir et vedtak om nedleggelse mer enn vond smak i munnen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

For alle andre fremstår spareplanene som noe uforståelige, gitt at det samme tilbudet må bygges opp på nytt et annet sted, men i en mer pulverisert form. For pasientene blir ikke borte, selv om senteret ikke er der mer.