Rekordmange tok – og besto – fagprøven i Aust-Agder i 2019. Det lover godt for framtiden. Men skal vi unngå mangel på fagarbeidere i framtiden må antallet økes ytterligere. Det krever at både private og offentlige arbeidsgivere tar ansvar og rekrutterer lærlinger. Agderposten gratulerer de 796 nye fagarbeiderne! Foto: Elisabeth Grosvold

En helt nødvendig flokk

Om få år står vi i fare for å mangle 30.000 fagarbeidere i Norge. Da er det ekstra viktig at det offentlige tar sin oppgave med å ivareta lærlinger alvorlig.

Fredag kunne 796 stolte elever, fordelt på 71 ulike fag, motta sitt fagbrev under en høytidelig seremoni i Kulturhuset i Arendal. Aldri har så mange fullført – og bestått – fagprøven. Det gror med andre ord godt i rekkene av ungdom som velger yrkesutdanning.

Les også
Delte ut rekordmange fagbrev, 40 år etter at han selv fikk det

Like bra står det ikke til på arbeidsgiversiden, i alle fall ikke i kommunal sektor. Agderposten kunne nylig fortelle at prisen for «Årets Lærlingekommune» ikke ville bli delt ut fordi det, ifølge styreleder Gro Bråten i KS Agder, ikke var noen som fortjente den.

Fire år på rad har hedersbevisningen fra Kommunenes Sentralforbund blitt utdelt til kommuner i Agder. Første kommune som utmerket seg, var Evje og Hornnes, deretter fulgte Vegårshei, Songdalen og Arendal. Det er trist, og en smule betenkelig, at ingen av de 25 Agder-kommunene nådde opp i år. Nå skal det i rettferdighetens navn understrekes at kommuner som allerede har mottatt prisen, ikke ble vurdert.

Les også
Deler ikke ut prisen i år - fordi ingen fortjener den

Det er strenge kriterier for å bli «Årets Lærlingekommune». Blant vurderingstemaene er både antall lærlinger, spredning i forhold til fag, planverk i forhold til rekruttering, oppfølging av lærlingene og rekruttering av veiledere. For å få prisen må lærlinger være et tydelig satsingsområde for kommunen.

«Skal vi lykkes som region, få flere fagarbeidere, flere unge i arbeid og bedre levekårene, da må vi være helt der oppe i hvordan vi jobber med læreplasser og lærekandidater», uttalte Gro Bråten til Agderposten.

Les også
Tar ansvar – og utdanner fagarbeiderne selv

Vi støtter Gro Bråten i hennes betraktninger, og legger til: Å ta imot og ta vare på lærlinger på en tilfredsstillende måte krever mye av arbeidsgiver. Skal vi ha forhåpninger om at private, gjerne små og mellomstore bedrifter, skal ta på seg denne jobben, må det offentlige – og da særlig kommunene – gå foran med et godt eksempel. Oppsiden for arbeidsgiverne, både i privat og offentlig sektor, er at å være lærebedrift gir utmerkede muligheter for rekruttering.

Så: Kommuner på Agder – skjerp dere!

I mellomtiden får vi bare gratulere så mye alle de 796 nye fagarbeiderne og lærebedriftene deres. En særlig gratulasjon til Celine Stensvand fra Grimstad (kontor og administrasjonsfag) og Charlotte Amalie Ramsdal fra Arendal (helsefag) som ble kåret til Årets lærlinger. Hatten av også for Smag og Behag som stakk av med prisen «Årets lærebedrift», og Anne Mette Henriksen ved Landvik skole som «Årets instruktør».