Vindm‡¶lleparken p‡• Sm‡¶la er utvidet fra 20 til 68 vindturbiner, og er n‡• Europas st‡¶rste landbaserte vindkraftanlegg. Bilene under m‡¶llene blir sm‡• i forhold til t‡•rnene og vingene som har et spenn p‡• 68 meter.
Vindm‡¶lleparken p‡• Sm‡¶la er utvidet fra 20 til 68 vindturbiner, og er n‡• Europas st‡¶rste landbaserte vindkraftanlegg. Bilene under m‡¶llene blir sm‡• i forhold til t‡•rnene og vingene som har et spenn p‡• 68 meter. Foto: Kjell Herskedal / SCANPIX .

Debatt: Trenger ikke høyt subsidiert vindkraft

Debatt: Det raser en debatt i landet om bygging av vindturbiner. Her er noen synspunkter på behovet.

Norge trenger ikke høyt subsidiert vindkraft som gir enorme naturødeleggelser. Norsk vindkraft har ingen betydning for klimautviklingen, og jeg oppfordrer velgerne til å boikotte politikere som støtter vindkraftutbygging.

Norge er en stor produsent og eksportør av elektrisk kraft. I vårt nord-europeiske kraftsamarbeid er det naturlig å sammenlikne Norge med EU. Når det gjelder andel elektrisitet fra fornybare kilder ligger Norge på 105 %, altså 350 % over gjennomsnittet i EU, på 29 %.

Når det gjelder andel fornybar energi av totalkonsumet, ligger Norge på rundt 70 %, mer enn 400 % over EUs gjennomsnitt på 17 %. Norge ligger skyhøyt over alle andre europeiske land, og Norge har innfridd alle mål om fornybar strøm og fornybarandel i energiforsyningen. På disse områdene er det grønne skiftet ferdig. Punktum!

NVE beregnet for et par år siden at kraftoverskuddet i Norden vil bli femdoblet fram mot 2030. Det foreligger derfor ingen rasjonell grunn til at vi skal bygge vindkraft i Norge.

Vi eksporterte i 2018 10 TWh, og om dette erstatter kullkraft gir dette en temperaturreduksjon i år 2100 på 0,0003 grader, altså ingen målbar klimaeffekt. Om vi eksporterer hele Norges produksjon på rundt 140 TWh blir det 0,005 grader. Da har vi fasiten: Vindkraft i Norge vil aldri få noen betydning for den globale klimautviklingen.

Og hvorfor bygge ut vindkraft med enorme naturødeleggelser når vi kan bygge mer vannkraft? I henhold til Sintef-rapporten TR A7227 har Norge et utbyggingspotensial for vannkraft på 20 GW, hvorav 10 GW utgjør pumpekraft, og hvor 20 GW betyr et energipotensial på mer enn 100 TWh!

Trenger vi ikke nye grønne arbeidsplasser? Når Fosenparken er ferdig, vil det bli behov for ca 50 årsverk i drift og vedlikehold. Med en investering på 11 milliarder kroner blir dette mer enn 200 millioner kroner investert i hver arbeidsplass. Samfunnet har ikke råd til å etablere mange slike grønne arbeidsplasser.

Det er også all grunn for velgerne til å merke seg den skrikende motsetningen mellom tillatelser til å bygge enorme vindparker som er synlige i mils omkrets, og som vi ikke trenger, mens det er nesten umulig å få bygget brygge eller båtbu. Hvor er logikken? Stem ikke på vindkraftpolitikerne!

Arne K. Skiftenes

Molland,Grimstad - Medlem av Klimarealistene