Her trengs ingen firefeltsvei, skriver innsenderen.
Her trengs ingen firefeltsvei, skriver innsenderen.

Debatt: Meningsløst med ny firefeltsvei

Jeg har skrevet det før her i avisen, og jeg gjør det igjen: For en som ofte kjører E18 fra Grenland til Arendal virker det ubegripelig at man i det hele tatt tenker på ny firefelts vei over fylkesgrensen mot Telemark.

For fra Akland (rundkjøringen etter avkjøringen til Risør) til Tangenkrysset i Sannidal (første avkjøring mot Kragerø når man kjører østover) ble veien for få år siden opprustet til motortrafikk-standard.

På hele denne strekningen er det:

-

Lange strekninger med midtdeler som hindrer farlige forbikjøringer. Se bildet.

-

I de lange motbakkene er det rikelig med forbikjøringsmuligheter i form av to kjørefelter.

-

Veistrekningen har bare 4 kryss, og alle er planfrie

-

På hele strekningen er det ingen nærføring til hus eller tettsteder som skulle være plaget av trafikken.

-

De eneste tiltakene som bør gjøres er:

-

Forbikjøringsfelt opp Østerholtheia østfra

-

Viltoverganger

De køproblemene man tidvis har på E18 i Telemark skyldes hyttetrafikk fra Valle og Kragerø og berører ikke angjeldende strekning. Disse problemene vil dessuten forsvinne når motorveien som er under bygging i Bamble blir ferdig i desember og blir videreført til Tangenkrysset.

Så planene om ny motorvei fra Akland til Sannidal er et prestisjeprosjekt som ikke har noen trafikkmessig begrunnelse. Og hvordan harmonerer disse enorme motorveiprosjektene med det grønne skiftet?

Sigmund Tvermyr