annonse

Debatt: Høyres arealpolitikk har vært mer styrt av utbyggernes interesser enn av samfunnets behov

Bekymret for hisøy
Bekymret for hisøy: Artikkelforfatteren viser til et tidligere innlegg i fra Høyre i Agderposten der det ble uttrykt bekymring for utbyggingspresset på Hisøy (i bakgrunnen på bildet), noe han ikke finner helt troverdig. (Foto: Agderposten-arkiv)
Gammelordfører Einar Halvorsen (bak imidten)   har vært Otterslands konsulent i plansaken på Jomfruholmen, og fulgte behandlingen i kommuneplanutvalget sammen med Ingunn Hylen Thomassen (bak tv) fra Trafo Arkitektur.Foran Roar Gundersen (H) (tv) og Einar Krafft Myhren (SV). Bak th en annen tilhører
FORNØYD: Odd Austarheim. (Foto: Vidar Fløde)

+ Debatt: Boliger er viktig! Det er en av de viktigste oppgavene kommunen har, det å legge til rette for gode boliger til alle sine innbyggere. Samtidig må en huske på andre viktige hensyn.annonse