annonse

Slik bygget statsministeren seg opp

Skipsbyggeri
Skipsbyggeri: Dette bildet er fra Saltrød. Stokken kirke i bakgrunnen er 15 år gammel, og til venstre ser vi Saltrød gård, som dengang var en av de største trebygningene på Sørlandet. Dette huset ble revet i 1960-årene, og på tomten ble aldersboligene bygd. Videre ser vi Saltrød Verft. På beddingen står barken «Salterød», som var et av de siste treskipene som ble bygget i Norge. (Foto: )
: (Foto: )
Saltrød gård
Saltrød gård: Her bodde treskuteskipper og reder Christen Knudsen, og her ble statsminister Gunnar Knudsen (innfelt) født. (Foto: )
Tømmerlasting
Tømmerlasting: I Dyvika ble det lastet tømmer. I forgrunnen ser vi stålskuten «Dorothy», som ble bygget på Fevik. (Foto: )

+ De fleste av oss har vel vanskelig for å forestille oss det liv og den virksomheten som utfoldet seg langs sørlandskysten i midten av forrige århundre. Da ble det bygget skip i så og si hver eneste liten havn.annonse