PÅ STAND: Tvedestrand Sp’s egen kjernekar, Jørgen Sverre Goderstad i munter samtale med folk flest – her representert ved Torill Lovra. Foto: Nina Zachariassen

Folkelig under teltduken

Det var ikke flest folk på Sp's stand, men folk flest!