foto
ENDELIG NOEN SOM FORSTO: Møte med hjelpeorganisasjonen før jul beskriver Kaisa som rørende. Paret kunne bruke desemberlønningen med halv skatt på å betale unna ting som hastet, nå som de ikke trengte å bekymre seg for matbudsjettet. Da rullet ballen i riktig retning. Foto: Alexander F.C Johansen

Laget film om familiens egen fattigdom