foto
KAFFE: Sindre Rosåsen øver seg hver dag på et liv på å leve med og trene opp en kropp som er annerledes enn den han kjente før ulykken. Foto: Inger Stavelin

Han hadde stupt der før. Denne gangen ble han lam