KAFFE: Sindre Rosåsen øver seg hver dag på et liv på å leve med og trene opp en kropp som er annerledes enn den han kjente før ulykken. Foto: Inger Stavelin

Han hadde stupt der før. Denne gangen ble han lam

Sindre Rosåsen stupte uti for å kjøle seg ned. Han hadde gjort det flere ganger før på samme sted. Men denne gangen gikk det galt. Han husker smellet i hodet. Så ble det mørkt.