K.K. Lien – med plog og spark gjennom skiftende tider