Taleevnen forsvinner, men KGB-møtene blir aldri borte

foto