Drømmen om kunst i gamle gruver er realisert etter ti år og ti millioner

foto