Slaktersønnen fra Holt var feltlege i den amerikanske borgerkrigen

foto