En gild tid i 1906. Først marinen og deretter skipperskolen. På bildet ser vi Anders Stensland, Jens Johnsen, Helmer Henriksen og Oscar Andersen. Om bord i «Kong Sverre», en dampfregatt bygget 1860 og «Harald Haarfagre», et av våre to første panserskip. Foto: Foto: Privat

Det får gå som det kan i Guds navn

I denne beretningen er Helmer Henriksen blitt annenstyrmann. Vi treffer den gale svenske «stowaway», som akter seg til Amerika i en gammel pram, og etter en tur opp til Labrador i ruskevær, setter man kursen hjemover igjen.Deretter mønstrer han på som førstestyrmann på barken Johanne fra Tvedestrand og kommer ut i en kraftig storm som fører skipet mot en veldig isøy. En dramatisk hendelse som nær hadde kostet alle mann livet.