Flyktning-hjelperen som også har vært hjelpetrengende

foto