Forsvareren: De var personer han kjente godt

foto