foto
MARSJKLARE: Jan Handzlik (fremst), Elise Ribe Frog, Isabel Espenes Askildsen og Jakob Hoveland er blant de 26 unge musikantene som skal marsjere på 17. mai for første gang. Foto: Nina Zachariassen

Mange skal marsjere for første gang

De har mot i brystet, dusk i panna og spente foreldre. I dette korpset har bare 3 av 29 musikanter marsjert på 17. mai tidligere.