Da slaveskipets mannskap søkte tilflukt i Hastensund

foto