Dette ville Sp-politikeren gjort om han var redaktør i Agderposten