KORSFARERE: Korsfarerferdene tenker vi ofte på som et europeisk fenomen, eller forbundet Sigurd Jorsalfarer. Få vet kanskje at en av de store korsfarer hærene i norsk historie ble planlagt, samlet og utrustet nettopp fra Agder-området. I to år dro unge menn og riddere på ferd under ledelse av Kale Kolssøn. Foto: The “Queen Mary Apocalypse” fra tidlig 13-talls manuskript.

Da austegdene dro på korsfarerferd

Det er i norsk vikingtid og middelalderhistorie ofte blitt hevdet at Agder var et tynt befolket område med lite innflytelse politisk eller i makt. Dette står i kontrast til det jeg kaller «Agders glemte historie», som rommer en rekke hendelser som indikerer det motsatte.