Slik jobber arendalitten for å hindre terror

foto