foto
NØDBOLIG: I en av de fire nødboligene på Torbjørnsbu, også kalt konteiner-brakkene, fikk Aron Korstvedt flytte inn da rusen tok overhånd og livet raknet for ham. Foto: Arne Ingmar Eggen

Slik er livet i konteineren for bostedsløse Aron (26)