Får følger for neste års budsjett: Flomskader for 11 mill. på fylkesveiene

foto