Nå er det lettere for beboere og pårørende å treffes

foto