foto
MED UTSIKT: Han har drømt om fast plass i kommunen. – Margarete Stiftelsen er det nærmeste man kommer et gammeldags aldershjem og forhåpentligvis mitt siste hvilested – altså mens jeg lever, sier Øivind Robert Holanger som har utsikt rett over til Solhaug bo- og omsorgssenter som skimtes gjennom vinduet bak til venstre. Foto: Irene Hegge Guttormsen

– Her vil jeg bli til jeg dør – helst med skoa på

– Nå har jeg endelig funnet mitt siste hvilested på jorda – det er fantastisk. Nærmere et gammeldags aldershjem kommer du ikke.