FRYDER SEG: O.J. Aspen har fått tilgang til et lokale der han viser bilder fra sin samling. Han synes det er helt fint å bli kalt byoriginal. Foto: Irene Hegge Guttormsen

– De tre store: Leonard Rickhard, Nupen – og så er det meg

Når kunstmaleren og investoren er én og samme mann, blir utstillingen ikke bare original: O.J. Aspens performance er av en annen verden.