foto
Morten Erichsen har siden slutten av august tatt seg av denne vandrefalken i Tvedestrand. Skadene den pådro seg i Telemark har tatt tid å lege. Av frykt for tyveri av den ettertraktede jaktfuglen, har pleien skjedd på flere, hemmelige adresser. Foto: Tarald Reinholt Aas

Falk på hemmelig adresse