VED KRYBBEN: Sogneprest Eckhard Graune spør seg hvert år hvem i julefortellingen han identifiserer seg med. Foto: Inger Stavelin

– Hvem av skikkelsene ved krybben er jeg?

Nypresten Eckhard Graune i Trefoldighet mistet sin far da han var 13 år. Det gjorde noe med ham.