«Pråmmen, kjøpmann Tveiten, han blei nok grønn i år også du!»