LIVSFORSONING: Etter mange år som terapeut og pasient, ble Bjørg Øygarden (t.v) og Åshild Skogrand Lindtveit enige om å skrive bok sammen. De to har tro på åpenhet og god kommunikasjon med familie og nettverk for å skape forståelse og livsforsoning. Foto: Liv Ekeberg

Når hverdagen kolliderer

– Det var et veldig kaos. Veldig vanskelig, sier Åshild Skogrand Lindtveit. En trafikkulykke påførte henne varig hjerneskade. Nå har hun skrevet bok sammen med Bjørg Øygarden om å finne en ny vei «for hverdager som kolliderer med drømmene».