– Når jeg først skulle bruke tiden på noe så «unyttig» som sport, var nok dette det mest akseptable

foto