FAVORITTOMRÅDE: Hoveområdet er mye brukt av Ellen Myrslo Johansen og Anders Myhren på de litt bedre dagene. Foto: Frank Johannessen

Boken tok dem gjennom kreftdiagnosen

De dyrket hver sin hobby gjennom kreftdiagnosen, før hans dikt og hennes foto ble slått sammen til en bok om skybrudd, livet og gleden.