foto
FAVORITTOMRÅDE: Hoveområdet er mye brukt av Ellen Myrslo Johansen og Anders Myhren på de litt bedre dagene. Foto: Frank Johannessen

Boken tok dem gjennom kreftdiagnosen