GIR SYKDOMMEN ET ANSIKT: Lokalpolitiker i Gjerstad Agnete Aasbø (31) føler hun har tapt mye etter å ha vært psykisk syk nesten hele livet. Hun brenner for åpenhet rundt psykiske lidelser: – Jeg møter sjeldent fordommer fordi jeg er så åpen, sier hun. Foto: Marianne Stene

Rom 107 på psykiatrisk ble redningen for Agnete (31)

Agnete Aasbø (31) fra Gjerstad er lokalpolitiker og prosjektleder i bygdas hjørnesteinsbedrift. Hun er også psykisk syk. Først da hun fikk hjelp på psykiatrisk døgnpost, innså hun at hun måtte ta et viktig valg.