foto
PEKEFINGER: – Mens gresset gror, før oksen, sier Øivind Robert Holanger (94) som håper å få oppleve livet i en omsorgsbolig, eller helsehus som etter hvert skal bygges i Arendal. Her hjemme i leiligheten på Færvik der han og hans avdøde kone bosatte seg i 2004 etter mange år i Mandal. Foto: Irene Hegge Guttormsen

– De som blir syke ovenfra, får sykehjemsplass. Det gjør ikke vi som blir syke nedenfra

– Når jeg er sammen med andre, trenger jeg ikke smertestillende. Jeg vil gjerne ha tilbake aldershjem der eldre kan bo også før de blir veldig syke, sier tidligere lege Øivind Robert Holanger (94) som bor alene.