– Jesusbevegelsen ble jo borte. Den forsvant like plutselig som den kom