NÆRE MEDARBEIDERE: Siden Harald Danielsen (til høyre) ansatte Geir Skjæveland (til venstre) i 1999, har de vært nære medarbeidere. De har hatt ståbord ved siden av hverandre siden 2004. Foto: VIDAR FLØDE

Sjefen slutter. Etter 23 år. Snart slutter Geir også. Etter 23 år.

Noe av det første Harald Danielsen (69) gjorde som ny rådmann i Arendal i 1999, var å ansette Geir Skjæveland (63) som plan- og bygningssjef. Noe av det første Danielsens etterfølger må gjøre når hun tiltrer som kommunedirektør 1. januar, er å ansette Skjævelands etterfølger som kommunalsjef.