foto
NÆRE MEDARBEIDERE: Siden Harald Danielsen (til høyre) ansatte Geir Skjæveland (til venstre) i 1999, har de vært nære medarbeidere. De har hatt ståbord ved siden av hverandre siden 2004. Foto: VIDAR FLØDE

Sjefen slutter. Etter 23 år. Snart slutter Geir også. Etter 23 år.