Anne (61) mistet sin mor som 10-åring. Da hovedkontoret brant, ble hun «mor» for sørgende ansatte